Belajar Pengertian Zakat dan Dalil Mengenai Zakat

Berikan zakatmu kepada pemiliknya

Belajar Zakat Belajar Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Syara’ |Dalil dalil mengenai zakat|¬†Orang Islam kudu tau apa itu zakat. Zakat sendiri secara bahasa atau lughat sebagai kesuburan atau An-Nama, Suci atau Thaharah, keberkahan atau Barakah, dan Pensucian atau tazkiah....